MENU GŁóWNEBIURO OBSŁUGI

EKO-BUD
ul. Postępowa 2H
54-618 Wrocław
tel/fax. (71) 348 10 88

e-mail:

|Przewierty sterowane

Przewierty sterowane

Nasza oferta obejmuje kompleksowe wykonanie bezwykopowych przejść pod różnego rodzaju przeszkodami terenowymi, np.

w technologii Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego (HDD).


Zabudowa rurociągu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD polega na wykonaniu trzech kolejnych etapów :

  1. Wykonaniu przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania
  2. Rozwiercenie i stabilizacja otworu
  3. Wciągnięcie rurociągu
Przewierty sterowane

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym pod przeszkodą zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Na tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem poziomu. Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze z możliwością korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotażowego podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze płuczka wiertnicza, której zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu.
        Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Głowica wiercąca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią głowicą rozwiercającą (rozwiertak) , który zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny . Poszerzanie otworu może być powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz większej średnicy, w zależności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, długości przewiertu oraz występującej geologii . Na tym etapie również cały czas podawana jest poprzez żerdzie płuczka wiertnicza , zadaniem której jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.
       Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu. Do rozwiertaka wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu się rurociągu), zaczepia się rurę z głowicą ciągnącą i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony rurowej w kierunku strony maszynowej. Przewierty sterowane


Zalety zastosowania technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych :

Własny, specjalistyczny sprzęt :

Wykwalifikowana kadra inżynierska oraz wyszkoleni pracownicy z długim stażem i doświadczeniem, zapewniają samodzielne wykonanie przedmiotowego zakresu robot oraz gwarantują ich najwyższą jakość .

Podejmujemy się realizacji przewiertów dla sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych powiązanych z zabudową :

Firma EKO-BUD dodatkowo dysponuje szerokim zapleczem sprzętowym (koparki, samochody dostawcze z HDS). Pozwala to na kompleksową realizację zadań związanych z inżynierią bezwykopową, włączając w to realizację wszystkich niezbędnych robót ziemnych.
Każde zadanie poprzedzone jest niezobowiązującą wizytą na miejscu robót, podczas której służymy fachowym i rzetelnym doradztwem.


Bezpośredni kontakt :

Kierownik robót wiertniczych : Arkadiusz Franczak, tel. 668 507 478


Przewierty sterowane
Przewierty sterowane